Saturday, September 20, 2008

Tayammum

Tayammum adalah bersuci dengan debu atau tanah.

Sebab-sebab tayammum:tidak ada air.
sakit.
minimnya persediaan air untuk kebutuhan yang lebih penting selain wudhu.
Fardu tayammum:Dengan debu atau tanah yang suci.
Niat ber tayammum.
Mengusap wajah dengan debu atau tanah dengan 2x usap.
Mengusap 2 belah tangan hingga siku-siku dengan debu 2x.
Tertib.
Sunnah tayammum:Basmallah.
Dahulukan yang kanan dahulu baru yang kiri.
Menepis debu.
Baca syahadatain setelah tayammum selesai.
Syarat-syarat tayammum:Tidak ada air dan telah mencarinya tetapi tepap tidak dapat air.
Berhalangan menggunakan air,misal:sakit.
Telah masuk waktu shalat.
Dengan debu yang suci.

No comments: