Friday, May 16, 2008

Kunci roda di Jakarta

Sekarang di Ibukota Jakarta sudah ada Kunci roda maksudnya bila ada orang parkir sembarangan nanti rodanya digembok makannya jangan parkir sembarangan ya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments: